ORAL PRESENTATIONS & POSTERS

 

SELECTED INTERNATIONAL ORAL PRESENTATIONS AND POSTERS

Yılmaz, A., 1984, Main Geological Features of the section of the North Anatolian Ophiolitic Belt, between Tokat Sivas and Erzincan (Turkey): İnternational Geological Congress XXVII session, Abstracts, Volume IX, Part 2, Moscow s. 151-152.

Yılmaz, A., and Yazgan, E., 1990, Structural evolution of the Eastern Taurus in the Cretaceous-Tertiary Period: IESCA, Abstracts, Proceedings, İzmir 201-202 (No:2, 345-356).

Yilmaz A.,1992, Continent-Continent collision in the Maastrichtian and its phases in the Middle East area: 29 th International Geological Congress, Abstracts, Vol.2 of 3, Kyoto. Japan, s. 424.

Yilmaz A.ve Terzioglu, N., 1994, The geotectonic setting of Upper Cretaceous Tertiary Volcanism along the Eastern Pontian zone: International Volcanological Congress, Abstracts, Ankara, s.39.

Yılmaz A.,1995, Constraints on the structural evolution of the Sivas Basin, Central Turkey: 2nd International Turkish Geology  Workshop,s.114. Sivas, Turkey.

Yılmaz, A., Adamia, S., Lordkipanidze, M., Gugushvili, V., Lazarashvili, T., Beradze, R., Nadareishvili, G., Kuloshvili, S., Salukvadze, N., Konak, N., Yılmaz, T., Kurt, I., Özkan, M., Güven, I.H. and Hakyemez, Y., 1996, A Study of Tectonic Units of the Area Along the Turkish-Georgian Border: 2nd International Symposium on the Petroleum Geology and Hydrocarbon Potential of the Black Sea Area, Procedings, Şile-İstanbul, Turkey, s. 119-132.

Adamia, S., Yılmaz , A., Lordkipanidze, M., Gugushvili, V., Chabukiani, A. and Lazarashvili, T., 1996, Meso-Cenozoic Paleogeography, Structure and Oil/Gas Prospectives of the Eastern Black Sea Region: 2nd International Symposium on the Petroleum Geology and Hydrocarbon Potential of the Black Sea Area, Procedings, Şile-İstanbul, Turkey, s. 27-45.

MTA, SDG and GIN, 1997 Geology of the Caucasus and Eastern Black Sea Region, Colloquium, Programme and Abstracts, MTA Konferans Salonları, 19-  20 Kasım 1997 , Ankara, 17p.

Yılmaz, A., Adamia, S., Kuloshvili, S. and Chabukiani, A., 1998, Neotectonic outline of the Turkısh-Georgian border area: 3 th International Turkish Geology Symposium, Abstracts, METU, Ankara-Turkey, s. 95.

Adamia, S.,Yilmaz, A.,Chabukiani, A. and Chkhotua, T.,1998 Structural correlation of the southern Transcaucasus (Georgia)-eastern Pontides (Turkey): 3 th International Turkish Geology Symposium, Abstracts, METU, Ankara-Turkey, p.252.)

Brujin, H. De, Ünay, E., Saraç, G. and Yilmaz, A., 2003, A Rodent Assemblage from the Eo/Oligocene Boundary Interval Near Süngülü, Lesser Caucasus Turkey: in: Lopez Martinez, N., Pelaez-Campomanes, P. And Hernandez Fernandez, M. (eds.) Coloquios, de. Paleontologia. Vol. Extraordinary No.1, in honour of Dr. Remmert Daams, s. 47-76.

Yilmaz, A. Adamia, S., Engin, T., Lazarashvili, T., Kurt, t., Özkan, M., Tsereteli, E., Gugushvili, V., and Yilmaz, H., 2009, An unforgettable model study: The Turkish- Georgian International Multidiciplinary Geological Project: 2nd International Symposium on the Geology of the Black Sea Region, Congress Center of MTA, Abstract book, Ankara-Turkey, p. 230.

Yilmaz, A. Adamia, S., and Yilmaz, H., 2009, Stratigraphic and tectonic correlation of the Eastern Pontides and Lesser Caucasus: 2nd International Symposium on the Geology of the Black Sea Region, Congress Center of MTA, Abstract book, Ankara-Turkey, p. 231.

 

SELECTED NATIONAL ORAL PRESENTATIONS AND POSTERS

Yılmaz, A.ve Özer S., 1984 Kuzey Anadolu Bindirme Kuşağı'nın Akdağmadeni (Yozgat) ile Karaçayır (Sivas ) arasındaki bölümünün temel jeoloji incelemesi ve Tersiyer havzasının yapısal evrimi: Ketin Sempozyumu, Ankara, s. 163-174.

 Atmaca, E., Yilmaz, A. ve Ergun, O.N., 2004, Sivas Kenti Kati Atik Deponi Alaninin Çevre Sorunlari: Çevre 2004, CU Çevre Mühendisligi Bölümü, Sivas, s. 73-81.

Atmaca, E., Yilmaz, A. ve Ergun, O.N., 2004, Sivas Kenti Kati Atik Deponi Alaninin Çevre Jeolojisi: Çevre 2004, CU Çevre Mühendisligi Bölümü, Sivas, s. 83-99.

Karagözoğlu, M.B., Özyonar, F., Yılmaz, A., ve Atmnaca, E., 2009, Katı Atıkların Yeniden Kazanımı ve Önemi. Türkiye'de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu. (TURKAY, 2009), Bildiriler Kitabı, İstanbul, S. 1-7.

Yılmaz, A. Yılmaz, H., Kaya, C. ve Boztuğ, D., 2009, Doğu Anadolu Platosu’nun Kabuk Yapısının Doğası: 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Bildiri Özleri Kitabı-I, Ankara, s. 448-449.

Yilmaz, A. ve Özyonar, F., 2011, Yer’in ikliminin jeolojik tarihi: 64. Türkiye Jeoloji Kurultayi, Bildiri Özleri Kitabi, MTA Kültür Sitesi Konferans Salonu, Ankara. s. 126- 127.

Yılmaz, A., 2012, Sivas yöresinin jeolojisi ve jeolojik miras açısından önemii. Türkiye’nin Jeolojik Miras Envanteri Projesi, Sivas Bölge Toplantısı, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, 5 Haziran 2012, Sivas.

Yılmaz, H. ve Yılmaz, A., 2013, Oltu havzasının yapısal evrimi. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1- 5 Nisan 3013, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Bildiri Özleri Kitabı, Ankara, s. 86.
Yılmaz, A. ve Yılmaz, H., 2013, Türkiye’nin ofiyolitleri ve ofiyolitli karışıkları: Genel bakış. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1-5 Nisan 3013, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Bildiri Özleri Kitabı, Ankara, s. 94.

 

MAIN PAGE