DERSLER

 

LİSANS

 

*     Çevre Jeolojisi

*     Çevre Jeotekniği

*     Çevre Kaynakları

*     Çevresel Etki Değerlendirmesi

 

LİSANSÜSTÜ

 

*     Deponi Alanları Yönetimi (Çev-5559)

*     Doğal Kaynaklar Yönetimi (Çev-9002)

*     Evaporitler ve Çevre (Çev. 5537)

*     İleri ÇED (Çev.-8002)

*     İleri Çevre Bilimleri I (Çev-6623)

*     Tehlikeli Atıkların Yönetimi (Çev. 6610)

 

 

ANA SAYFA