SUNUMLAR

ÇEVRE SUNUMLARI
Küresel Isınma [Genel ve Anonim(2000)]
Çevre Mühendisliği Bölümü Stratejik Planlama (2005)
Çevre ve Çevre Kirliliği [Genel ve Anonim (2007)]
Tıbbi Jeolojinin İlkeleri ve Sorunları (2010)
Yer'in İkliminin Jeolojik Tarihi (2010)
GAP'ın Çevresel Etkileri ve Sorunları (2011)
Doğal Kaynakların İşletilmesi Sürecinde ÇED'in Önemi (2012)
Sivas'ın Jeolojisi ve Jeolojik Miras (2012)

 

JEOLOJİ SUNUMLARI

Yılmaz, A. ve Yılmaz, H., 2007, Çarpışma Sonrası Bir Havzanın Karakteristik Özellikleri ve Yapısal Evrimi: Sivas Havzası. Sivas'ın Jeolojisi Semposzyumu, JMO Şubesi. C.Ü. Kültür Merkezi. Sivas.

Yılmaz ve diğ., 2009. Unutulmaz Bir İnceleme: Türkiye-Gürcistan Projesi (Poster Sunumu). 2. Karadeniz Uluslararası Jeoloji Sempozyumu, Ankara, s. 231.

Yılmaz ve diğ., 2009. Pontidler ve Kafkasyan'nın Stratigrafik ve Tektonik Korelasyonu 2. Karadeniz Uluslar arası Jeoloji Sempozyumu, Ankara.

Yılmaz ve diğ., 2009, Doğu Anadolu Kabuğunun Doğasu. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, s. 448-449.

Yılmaz ve Yılmaz, 2013, Türkiye'nin Ofiyolitleri ve Ofiyolitik Karışıkları. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, s. 94.

Yılmaz ve Yılmaz, 2013, Oltu Havzasının Yapısal Evrimi. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, s. 86.

ANA SAYFA